Dotyk w życiu dziecka

Badania pokazują, że dziecko w wieku do około 12 lat jest przede wszystkim uczniem kinestetycznym, innymi słowy, który uczy się dotykiem. Ten zmysł, szczególnie poszukiwany...