Buduj pewność siebie u swoich dzieci

Stopniowo pewność siebie i poczucie własnej wartości budują się podczas rozwoju dziecka – i będą mu towarzyszyć przez całe życie. Ponieważ mogą one zmieniać się w czasie i ewoluować na przestrzeni wieków, oto kilka wskazówek i porad, które pomogą Twoim bliskim, od dzieciństwa do dorosłości, budować ich zaufanie. Odkryj także wybór gier, aby otworzyć dialog, naucz się wyrażać swoje emocje i wierzyć w siebie.

Rozwój i rozwój poczucia własnej wartości

W dołączonej broszurze „Góra zaufania” Isabelle Denis, nawiązując do psychoedukatora Germaina Duclosa, wyjaśnia:

Samoocenę można zdefiniować jako osąd własnej wartości, wiedzy obejmującej siłę i ograniczenia.

Od urodzenia dziecko zaczyna budować poczucie własnej wartości. Kiedy płacze i jest pocieszony, dziecko stopniowo rozumie, że ma wartość w oczach swojej postaci przywiązania (stąd fakt, że dziecku nie powinno się płakać). W ten sposób łatwiej będą rozwijać swoją autonomię, badać otoczenie i docierać do innych z większą pewnością siebie. Poczucie własnej wartości jest zatem budowane, co jest oczywiste, dzięki relacjom dziecka z rodzicami. Rozwija się, gdy wzmacniają się jego odpowiednie zachowania (gratulacje, które do niego wysyłamy) i udaje mu się podejmować wyzwania na swój szczyt.

Jak wyjaśnia Isabelle Denis, w wieku 7 lub 8 lat dzieci mogą mieć bardziej złożone refleksje na temat siebie i innych. Od tego momentu słuchanie, wykonywanie satysfakcjonujących czynności, które będą promować interakcje społeczne i empatię, nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i asertywność będą miały decydujące znaczenie dla rozwoju samoocena.

4 wymiary pewności siebie i poczucia własnej wartości

Według Germaina Duclosa istnieją cztery wymiary charakterystyczne dla pewności siebie i samooceny:

  • Poczucie bezpieczeństwa i pewności : potrzeba poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, aby wiedzieć, że jego rodzice spełnią jego potrzeby. Jest to niezbędny warunek wstępny.
  • Samoświadomość : zdolność do konstruktywnego osądu na swój temat, a nie krytyczna.
  • Poczucie przynależności do grupy : odnosi się do potrzeby uznania przez innych. Socjalizacja i umiejętności społeczne są w tym względzie bardzo ważne, ponieważ dziecko odkrywa się, porównując się do innych.
  • Poczucie kompetencji : widzieć swoje sukcesy i być w stanie je zapamiętać, umiejętność wierzenia, że ​​jesteś w stanie sprostać wyzwaniom, osiągnąć cele.

Te cztery kroki są niezbędne do budowania zaufania dziecka. Jego fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo, zaspokojenie jego potrzeb i wiedza o jego fizycznych, intelektualnych i społecznych zdolnościach są dla niego niezbędne. Ale nie wystarczą…

Obecność i komfort

Dziecko musi także czuć się rozpoznane, wspierane i kochane przez bliskich mu osób. Dlatego wsparcie rodzicielskie jest niezbędne i to codziennie. Od najmłodszych lat baw się z nim i okaż mu zainteresowanie jego uczuciami i emocjami. Uspokój go, zachęć, zapytaj, co myśli i czuje, weź jego opinię, podkreśl jego dobre pomysły … Krótko mówiąc, daj mu uwagę i bądź na bieżąco.

Autonomia i uczenie się

Bądź jednak ostrożny: jeśli musisz zostać dla niego, nie powinieneś zbytnio chronić dziecka. Rzeczywiście, taka postawa może właśnie sprawić, że straci zaufanie do niego, zniechęci go, a nawet sprawi, że pomyśli, że nie jest wystarczająco kompetentny, aby odnieść sukces.

Towarzysz dziecku, daj mu znać, kiedy jest na właściwej drodze i że idzie do przodu, oferuj mu pomoc, gdy nie jest w stanie nic zrobić. Przypomnij mu, że błędy są podstawą uczenia się i doceniaj każdy jego wysiłek.

Stawką – i trudnością – jest to, aby rodzice wykazali w tym samym czasie, że wierzą w swoje dzieci, w swoje zdolności… ale ich miłość nie zależy od rezultatów tych ostatnich. To pierwsza i najważniejsza misja rodziców: sprawić, by ich dzieci zrozumiały, że kochają je  bezwarunkową miłością.

Pokaż mu, że troszczysz się o te lęki i jego smutki, ofiarowując mu troskę. Już sam fakt posiadania towarzysza, który będzie mu pomagał i towarzyszył mu w emocjach, zapewni mu już duży komfort.