Co warto wiedzieć o PIT-37?

Co warto wiedzieć o PIT-37?

Czym jest PIT-37? To pytanie pojawia się bardzo często wśród najmłodszych podatników, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Tę deklarację co roku uzupełnia średnio czterech na pięciu podatników. Co należy wiedzieć o deklaracji PIT-37 oraz kto powinien ją wypełnić? Podpowiadamy.

PIT-37 − co to jest?

Formularz PIT-37 dotyczy każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Jest to wypłata pomniejszona o już obowiązujące składki. W takim przypadku płatnik, który pobiera zaliczki, ma obowiązek dostarczenia informacji w formie PIT-11. Dokument ten umożliwia poprawne rozliczenie PIT-37. Można do tego wykorzystać program do PIT-37 online, dzięki któremu procedura jest uproszczona.

Co warto wiedzieć o tej deklaracji podatkowej? Deklarację PIT-37 można zdefiniować jako rozliczenie całorocznych zarobków, które podatnik uzyskał od płacenia składek. W przypadku świadczenia pracy względem swojego pracodawcy, niezależnie od formy umowy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto. Osoba zatrudniająca jest w takiej sytuacji określana jako płatnik, co definiuje prawo podatkowe. Po jego stronie przede wszystkim powstaje obowiązek uiszczenia za pracownika − w prawie podatkowym podatnika – zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy zdrowotne.

Kto powinien wypełnić PIT-37?

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla podatników, którzy za poprzedni rok podatkowy osiągnęli przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, którego firma ma swoją siedzibą na terenie Polski. Należy także podkreślić, że ten dokument wypełniają wyłącznie osoby, które otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi, a także skalą podatkową.

Wśród nich znajdują się podatnicy, którzy uzyskują dochody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej czy świadczeń bądź zasiłków przedemerytalnych. Do tej grupy można także zaliczyć należności wynikające z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, zasiłki pieniężne, które otrzymywane są z tytułu ubezpieczenia społecznego czy stypendiów naukowych.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT-37 w 2023 roku?

Jedną z najważniejszych informacji, o których należy pamiętać podczas wypełniania obowiązków podatkowych, są terminy oddawania świadczeń. Kiedy zatem należy złożyć deklarację PIT 37? Zgodnie z art. 45 pkt 1., podatnik musi wypełnić PIT 37 i dostarczyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na sytuację, kiedy ostatni dzień tego miesiąca przypada w weekend. W takim przypadku podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PIT-37 najpóźniej do kolejnego dnia roboczego.