Czy można podważyć testament?

Czy można podważyć testament?

Kiedy zmarły powołuje członków swojej rodziny, przyjaciół i innych do dziedziczenia nie jest to jednoznaczne z konieczności ą przestrzegania woli zmarłej osoby. Jest to związane z możliwością podważenia dokumentu pod warunkiem, że odbędzie się to zgodnie z przepisami prawa.

Jaki testament może zostać podważony?

Podważyć można każdy testament i nie ma większego znaczenia czy zmarły zdecydował się na testament zwykły, czyli pisemny (holograficzny), notarialny, alograficzny (rzędowy) czy przekazanie spadku odbyło się w formie testamentu szczególnego, czyli ustnego, podróżnego czy też wojskowego. Testament zapisany w formie aktu notarialnego także może zostać podważony. Oczywiście trzeba postępować zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie zasady i sposób postępowania warto omówić z prawnikiem. Także pierwsze kroki, jakie powinien wykonać spadkobierca to udać się do specjalisty – pomocą służy kancelaria adwokacka Gniezno to przykład miasta w Polsce, gdzie każdego roku dochodzi do podważania bardzo wielu testamentów, szczególnie tych wpisywanych w formie aktów notarialnych.

Podważaniem testamentu może zająć się każda osoba, która ma w tym swój cel. Takie działania podejmują członkowie rodziny oraz obcy. Wymagany jest interes prawny. W praktyce dochodzi do takich sytuacji, kiedy w sprawę spadku wtrąca się sąsiedztwo, które uważa, że testament został sfałszowany. Do takich sporów dochodzi często, kiedy spadkobiercy nie utrzymywali kontaktów ze zmarłym czy pozostawali w wieloletnim konflikcie. Przekazanie domu/mieszkania/mebli/pieniędzy czy innych budzi wątpliwość.

Ustawodawca przewiduje jeden warunek – wnioskodawca musi być pełnoletni.

Kiedy można podważyć testament?

Art. 945 Kodeksu cywilnego warunkuje, w jakich sytuacjach można podważyć testament. Mowa o spisaniu ostatniej woli w stanie wyłączającej świadome albo swobodne powzięcie decyzji oraz wyrażenie woli, a także pod wpływem błędu (jeśli spadkodawca nie uzyskałby prawdziwe informacje, dokument byłby sporządzony inaczej). Testament przestaje obowiązywać, kiedy został sporządzony pod wpływem groźby.

Unieważnienie dokumentu może odbywać się w czasie nieprzekraczającym 3 lat od jego sporządzenia.