Czy można unieważnić znak towarowy?

Prawo do zarejestrowanego znaku towarowego w pewnych przypadkach można unieważnić. Nie wystarczy więc zastrzec nazwę i logo aby przejąć prawa do marki. A to powszechny mit powtarzany wśród przedsiębiorców. Jak dochodzi do sporu o prawa do nazwy zawsze jednak bądź druga strona zastrzega znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Przeczytaj kiedy można taką rejestrację unieważnić.

Czy skuteczna rejestracja nazwy potwierdza, że nie łamię prawa?

Rejestracja marki w Urzędzie Patentowym nie jest równoznaczna z jej legalizacją. Ochrona zostaje przyznana, jeżeli ekspert nie wykryje istnienia bezwzględnych przeszkód rejestrowych, oraz nikt nie złoży formalnego sprzeciwu. Jednak nawet, jeśli twój konkurent zwyczajnie przegapił moment na zablokowanie Ci zgłoszenia to i tak może jeszcze taka ochronę wzruszyć. Na wniosek o unieważnienie ma aż 5 lat.

Zobacz również:

Jak się uchronić przed unieważnieniem znaku towarowego?

Najlepiej jeśli jeszcze przed podjęciem decyzji o rejestracji znaku towarowego zlecisz profesjonalną analizę prawną marki rzecznikowi patentowemu. Pozwoli ci to do absolutnego minimum zniwelować ryzyko naruszenia czyichś praw. Czyli kupisz tym spokój.

Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że wystarczy, jeśli przeszukają wyniki Google pod kątem ewentualnych naruszeń. To jednak zdecydowanie za mało. Aby dokonać całościowej, dogłębnej analizy pod kątem zarówno identyczności, jak i podobieństwa znaków towarowych, trzeba dysponować doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą. Ocena podobieństwa rozumiana potocznie daleko różni się od tego co spotyka się na salach sądowych.

Zlecenie analizy prawnej marki rzecznikowi patentowemu pozwoli ci uniknąć wielu problemów. Ustrzeżesz się zarówno nieprzyjemnych sporów sądowych, które mogą ciągnąć się latami, jak i zaprzepaszczenia wielu lat twojej pracy i inwestycji. Jeśli wejdziesz w czyjeś oznaczenie, choćby tylko z zaniedbania, nawet po wielu latach owocnych inwestycji możesz stracić owoce swojej pracy. Naprawdę nie warto tak ryzykować.

Bezwzględne przeszkody rejestrowe

Bezwzględne przeszkody rejestrowe to okoliczności uniemożliwiające rejestrację danego oznaczenia jako znaku towarowego. Ich występowanie badane jest z urzędu przez eksperta Urzędu Patentowego. Wykrycie takiej przeszkody uniemożliwia rejestrację znaku towarowego – poskutkuje decyzją odmowną. W praktyce najczęściej spotykane są trzy przeszkody.

1) Brak zdolności odróżniającej

Nie może zostać zarejestrowane oznaczenie, które ma charakter ogólnoinformacyjny, wskazuje na cechy towary lub usługi w sposób bezpośredni, ma charakter opisowy, bądź stanowi wyrażenie które weszło do języka potocznego. Gdyby takie znaki mogły być rejestrowane, w praktyce niezmiernie utrudniałoby to funkcjonowanie na rynku, wręcz paraliżowałoby komunikację.

Nie można więc zarejestrować chociażby słowa „chleb” na oznaczenie pieczywa. Urząd Patentowy swego czasu odmówił udzielenia ochrony takim znakom, jak „dzisiejsze” – dla oznaczenie mleka, „lody prawdziwie domowe” – do oznaczania lodów, „majtki-shop” – do oznaczania majtek, czy „FITO APTEKA” – jako oznaczenie dla m. in. herbat leczniczych. Takie przykłady można by mnożyć niemal w nieskończoność.

2) Sprzeczność z porządkiem publicznym

Nie zarejestrujesz znaku towarowego, który zawiera wulgaryzmy, zachęca do złamania prawa, zawiera symbole narodowe i patriotyczne, religijne czy kulturowe. Odmówiono rejestracji chociażby znaków zawierających słowo „cocaine” czy „amphetamine”, jako mogących zachęcać do zachować sprzecznych z prawem.

3) Zła wiara zgłaszającego.

Zła wiara po stronie podmiotu zgłaszającego znak towarowy do rejestracji uniemożliwia wydanie decyzji pozytywnej. Rzecz jasna, zazwyczaj ekspert na etapie postępowania rejestrowego nie będzie w stanie jej wykryć.

Zła wiara występuje wtedy, gdy podmiot wnioskujący o rejestrację oznaczenia próbuje zastrzec markę już zajętą, w pełni świadomie naruszając czyjeś prawa. Jeśli oznaczenie narusza twoje prawa, możesz sprzeciwić się rejestracji – na etapie sprzeciwowym, albo żądać unieważnienia zarejestrowanego znaku.

Względne przeszkody rejestrowe

W oparciu o te przeszkody może dojść do unieważnienia zarejestrowanego znaku towarowego. Mogą przeszkodzić w rejestracji również na etapie postępowania rejestrowego, ale tylko pod warunkiem, że ktoś sprzeciwi się rejestracji znaku wskazując na ich występowanie.

Względną przyczyną odwoławczą może być chociażby podobieństwo do znaku już zarejestrowanego, jeśli służy on oznaczaniu podobnych towarów lub usług. Chodzi tu o to, by nie wprowadzać potencjalnych klientów w błąd.

Kiedy wystąpić z wnioskiem o unieważnienie?

Nawet posiadając świadectwo ochronne na znak towarowy nie możesz mieć czuć się całkowicie bezpiecznie. W przypadku wystąpienia podobieństwa do innego znaku, konkurent może wystąpić z żądaniem zaprzestania używania spornej nazwy lub logo. Właściwie od razu może Cię pozwać. Okoliczność, że swój znak towarowy zarejestrowałeś nie będzie okolicznością łagodzącą.

Jeżeli równolegle zdecyduje się Ci znak towarowy unieważnić to ma na to 5 lat.

Trolle od znaków towarowych

Możliwość rejestracji znaku towarowego bywa wykorzystywana przez trolle od znaków towarowych. Tak nazywa się po prostu naciągaczy, którzy decydują się na rejestrację niechronionego, ale będącego w obrocie znaku towarowego. Następnie zgłaszają się do przedsiębiorcy i przedstawiają mu ofertę nie do odrzucenia. Albo odkupi znak towarowy albo oni zablokują mu sprzedaż.

Nie są to czcze pogróżki. W praktyce jednym mailem mogą usunąć jego ofertę na Allegro lub Amazonie. Wystarczy, że złożą skargę wykazując przysługujące im prawa skanem świadectwa rejestracji.

Skuteczne sposoby na trolle od znaków towarowych

Z trollami najłatwiej walczyć… nie stając się obiektem ich zainteresowania. A jako, że interesują ich tylko znaki niezarejestrowane to powinieneś zgłosić swoją nazwę do ochrony. W gronie wielu korzyści będzie również spacyfikowanie trolli od znaków towarowych. Najpewniej zainteresują się w takim przypadku kimś innym.

Jeżeli jednak padniesz ich ofiarą to ostatnią deską ratunku jest próba unieważnienia spornego znaku. Tyle, że takie postępowanie może być długotrwałe, kosztowne i ryzykowne. Nigdy nie możesz być pewnym wyniku. Można nawet powiedzieć, że prowadzenie takiego sporu jest kilkanaście razy droższe niż rejestracja znaku towarowego.

Sprawdza się więc tutaj powiedzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć.