Czy wypłata za grudzień wypłacona w styczniu oznacza nowe obowiązki dla pracodawcy?

Zmiana wynagrodzenia minimalnego na przełomie roku często rodzi wiele dylematów, m.in. odnośnie wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Regularna aktualizacja kwot, znajdująca się w publikacjach rozporządzeń w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, gwarantuje nie tylko wyższą „minimalną krajową”, ale też wprowadza dodatkowe obowiązki dla działów kadrowych. Jak sytuacja kształtuje się w przypadku wynagrodzenia za grudzień, które jest wypłacane w styczniu?

Ustalanie wynagrodzenia minimalnego

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę podlegają różnorodnym przepisom prawa, w szczególności ustawie Kodeks Pracy. Niemniej pośród wszelkiego rodzaju praw i przywilejów pracowniczych, jednym z najczęściej poruszanych zagadnień są kwestie związane z finansami. Zgodnie z zeszłorocznymi szacunkami szefa Rządowego Centrum Analiz, minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymywało blisko 4 mln osób. Nic dziwnego, że jest to niezwykle gorący temat – w szczególności na przełomie roku.

Popularna „minimalna krajowa” jest ustalana w drodze negocjacji pomiędzy Komisją Trójstronną, a Radą Ministrów. Z kolei wpływ na konkretne kwoty ma m.in. kondycja finansowa gospodarki czy poziom inflacji. Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 3490 zł brutto. Kwota, w odróżnieniu do poprzednich lat, ulegnie zmianie wraz z dniem 1 lipca 2023 roku, kiedy to wyniesie 3600 zł brutto. W związku z tym można zastanawiać się, czy wypłata za grudzień wypłacona w styczniu powoduje obowiązek naliczania składek dostosowanych do regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku?

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za grudzień wypłaconego w styczniu

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymują najczęściej wynagrodzenie wypłacane z dołu. Oznacza to, że ustalona kwota jest przelewana na konto dopiero w kolejnym miesiącu. Jeśli wypłata za grudzień wypłacona w styczniu 2023 r. była równa płacy minimalnej, to warto pamiętać o tym, że w tym przypadku obowiązują przepisy z grudnia 2022 roku. Tak naprawdę pod uwagę bierze się tutaj to, że wynagrodzenie jest wypłacane za wykonaną pracę. Sama data dyspozycji przelewu ma nieco mniejsze znaczenie.

Biorąc pod uwagę powyższe, minimalna wypłata za grudzień wypłacona w styczniu wynosi 3010 zł brutto, co daje kwotę 2364 zł netto. Nie ma znaczenia fakt, że pracownik otrzyma pieniądze np. 10 stycznia. Nieco więcej wątpliwości budzi z kolei zagadnienie dotyczące kwoty wolnej od potrąceń, natomiast więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Poradnik Przedsiębiorcy.

Składki ZUS i aneksy do umów

Poza wysokością wypłaty warto zastanowić się również nad składkami na ubezpieczenia społeczne. Pytanie może dotyczyć tego, czy minimalna wypłata za grudzień wypłacona w styczniu rodzi obowiązek odprowadzania składek od wysokości nowego minimalnego wynagrodzenia? Otóż nie. Styczniowe deklaracje ZUS będą zawierać składki naliczane za pracę wykonaną w grudniu. Jeżeli mowa o wynagrodzeniu minimalnym, to wciąż będzie to 3010 zł brutto.

Na koniec warto zwrócić uwagę na kolejny obowiązek wynikający ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego. Nowa kwota to konieczność wprowadzenia zmian w dokumentach pracowniczych. Oznacza to, że w momencie kiedy na umowie o pracę podano minimalne wynagrodzenie w formie kwotowej, wówczas niezbędne okaże się sporządzenie aneksu. Co ciekawe, nie każda sytuacja w której pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie wymaga przygotowania aneksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Poradnik Przedsiębiorcy.