Czym różni się koparka od ładowarki? Jakich uprawnień potrzebujesz?

Różnice między koparką, a ładowarką czy koparkoładowarką są znaczące na tyle, że certyfikat operatora koparki nie uprawnia automatycznie do kierowania pozostałymi urządzeniami. Każde z nich wymaga osobnych uprawnień dla operatora. Warto o tym pamiętać, podejmując decyzję o szkoleniu, które ma przygotować do zdobycia uprawnień.

  • Czym się różni koparka od ładowarki?
  • Koparki i ich typy
  • Czym wyróżnia się ładowarka?
  • Dlaczego koparkoładowarka?

Czym się różni koparka od ładowarki?

Większość osób nie umie odpowiedzieć na pytanie, czym różni się koparka od ładowarki. Dla znaczącej grupy osób to bardzo podobne urządzenia, które wykorzystuje się przede wszystkim przy pracach budowlanych. Różnica jednak między tymi urządzeniami istnieje. Jest ona na tyle duża, że na każdą maszynę trzeba zdobyć osobne uprawnienia. Operator koparki nie staje się bowiem z automatu operatorem ładowarki i na odwrót. Różnice między maszynami dla osób pracujących w budownictwie są bardzo istotne. Z pozoru tylko podczas robót drogowych, przygotowywania miejsca pod kanalizację wykorzystywane jest to samo urządzenie. Warto znać różnice między koparką, ładowarką i koparkoładowarką, ponieważ przy wynajmie sprzętu lub chęci rozpoczęcia pracy jako operator jednego z tych urządzeń wiedza ta może okazać się absolutnie niezbędna.

Koparki i ich typy

Podstawowym typem koparki jest model jednonaczyniowy. Wykorzystuje się go przede wszystkim podczas robót ziemnych. Wyposażone jest ono w wysięgnik, na końcu którego znajduje się łyżka. Zamiast niej w uzasadnionych przypadkach może pojawić się inna końcówka – chwytak, młot wyburzeniowy, rozdrabniacz. Takie urządzenia pracują w cyklu przerywanym, a więc oznacza to, że między jednym a drugim wykopem wykonuje się kilka innych działań (uniesienie naczynia, przeniesienie grunt na składowisko, opróżnienie łyżki, powrót). Koparki mogą jednak być także wyposażone w więcej niż jedno naczynie. Takie wielonaczyniowe modele pracują przede wszystkim w górnictwie. Mogą one pracować w trybie ciągłym: gdy jedno naczynie właśnie transportuje materiału, drugie w tym czasie kopie. Praca trwa nieprzerwanie.

Czym wyróżnia się ładowarka?

Operator ładowarki to osoba, która także zajmuje się robotami ziemnymi. Ładowarka jednak służy przede wszystkim do transportu i załadunku materiałów budowlanych, piasku, kamienia, bloków, załadunku urobku. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są ładowarki czołowe z łyżką przymocowaną z przodu pojazdu. Najczęściej zauważalna Rożnica między koparką a ładowarką dotyczy ruchu bądź jego braku. Najprościej rzecz ujmując, koparka wykopuje urobek, stojąc nieruchomo, natomiast ładowarka zwykle nabiera go w trakcie ruchu. Ładowarka to  kołowe lub gąsienicowe urządzenie, wyposażone tylko w jeden układ roboczy. Podobnie jak w przypadku koparki nie musi to być łyżka.

Dlaczego koparkoładowarka?

Najbardziej uniwersalnym urządzeniem ze wszystkich wymienionych na początku jest koparko ładowarka. Łączy ona bowiem w sobie funkcje i ładowarki i koparki, wyposażona jest w dwa układy robocze. Najczęsicje spotyka się koparko-ładowarki na konstrukcji traktora o napędzie kołowym. Z przodu zamontowany jest układ ładowarki, który cechuje się wysoką sprawnością. Z tyłu maszyny najczęściej umieszczony jest układ koparki.To z kolei daje operatorowi całkiem spore pole manewru. Takie połączenie sprawia, że sprzęt wyróżnia bardzo szerokie zastosowanie. Można z pomocą koparkoładowarki wykonać szereg prac. Wykorzystać można tutaj dodatkowy osprzęt w postaci lemiesza do śniegu, wideł paletowych, zamiatarki, młota, frezarki.