Do czego służy autorefraktometr?

do-czego-sluzy-autorefraktometr

W gabinetach okulistycznych w XXI wieku stosowanych jest wiele nowoczesnych urządzeń, które znacznie ułatwiają lekarzom nie tylko diagnostykę, ale też leczenie chorób oczu. Jednym z podstawowych rodzajów urządzeń diagnostycznych są autorefraktometry. Sprzęt ten jest stosowany do wykonywania komputerowego badania wzroku. Używa się go więc nie tylko w gabinetach okulistycznych, ale także w salonach optycznych i w gabinetach optometrystów.

Możliwości autorefraktometrów

Autorefraktometry to refraktometry automatyczne, czyli urządzenia, które służą do automatycznego sprawdzania istnienia i wielkości wad refrakcji wzroku. Komputerowe badanie wzroku praktycznie zawsze poprzedza subiektywne badanie wzroku z zastosowaniem tablic okulistycznych lub rzutników optotypów. Zaletą badania z zastosowaniem autorefraktometru jest to, że można je szybko wykonać i że daje dobierającemu moc korekcji wzroku specjaliście wstępne dane na temat wielkości wady wzroku. Komputerowe badanie wzroku wykonywane jest bez czynnego udziału pacjenta, który w trakcie badania musi tylko wpatrywać się w wyświetlany na ekranie urządzenia punkt. Z tego względu często jest nazywane obiektywnym badaniem wzroku. W trakcie badania pacjenta urządzenie dokonuje precyzyjnych pomiarów krzywizny rogówki oka oraz sprawdza stan soczewki oka. Wynik badania pozwala precyzyjnie określić wysokość wady refrakcji wzroku u pacjenta.

W jakich celach wykonuje się komputerowe badanie wzroku?

Komputerowe badanie wzroku jest często wykonywane przede wszystkim ze względu na możliwość szybkiego i precyzyjnego określenia mocy wady refrakcji u pacjenta. Ten etap jest dobrym wstępem do badań mających na celu dobór odpowiedniej mocy korekcji okularowej lub mocy szkieł kontaktowych. Więcej na temat komputerowego badania wzroku powiedział nam nasz rozmówca, specjalista z firmy Poland Optical, jednego z największych w kraju dystrybutorów wysokiej klasy urządzeń do salonów optycznych i gabinetów okulistycznych:

Komputerowe badanie wzroku zazwyczaj rozpoczyna badanie okulistyczne i dobór mocy korekcji w salonach optycznych. Uzyskane dzięki użyciu autorefraktometru dane na temat wady refrakcji u pacjenta znacznie ułatwiają późniejszy dobór mocy szkieł okularowych, ponieważ specjalista wie, od jakiej mocy szkieł powinien rozpocząć badanie.

Na czym polega komputerowe badanie wzroku?

Komputerowe badanie wzroku jest bardzo proste i całkowicie bezinwazyjne. W trakcie badania pacjent przebywa w pozycji siedzącej. Jego broda i czoło są oparte o podpórki autorefraktometru, dzięki czemu może przez cały czas przebywać w tej samej pozycji. W trakcie badania pacjent musi wpatrywać się w ekran urządzenia, na którym pojawia się odpowiednio oddalony obrazek. W trakcie badania urządzenie wpuszcza do badanego oka wiązkę promieni podczerwonych i bada odbijane od siatkówki refleksy. Promienie podczerwone są oczywiście nieszkodliwe dla oka, a  otrzymane wyniki badania umożliwiają precyzyjne określenie wady refrakcji.

Czy na podstawie wyników badania można wybrać moc korekcji wzroku?

Samo komputerowe badanie wzroku niestety nie jest wystarczające do tego, żeby dobrać odpowiednią moc korekcji wzroku. Brak czynnego udziału pacjenta w badaniu sprawia, że na jego podstawie nie można określić, jak będzie się czuł z określoną mocą korekcji wzroku. Zazwyczaj moc szkieł okularowych jest jednak nieco słabsza niż faktyczna wada refrakcji. Oko musi bowiem pracować, żeby istniejąca już wada wzroku się nie powiększała.