Działka ROD – jak zostać jej właścicielem?

W Polsce ostatnimi laty coraz więcej osób decyduje się na nabycie ogródka działkowego. Jak się okazuje, chętnych jest nawet więcej niż wolnych działek. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby zostać prawowitym właścicielem takiej działki? Czy domki bez pozwolenia w takim miejscu są dozwolone?

W jaki sposób można nabyć działkę od zarządu ROD?

Prawo do działki ROD można nabyć na kilka sposobów. W przypadku podpisania umowy dzierżawy działki nie jest konieczne udanie się do notariusza. Działkowicz prawa działki otrzymuje wraz z dniem podpisania umowy. Tego typu umowę z ROD może również zawrzeć małżonek działkowca, który oczekuje ustanowienia prawa do działki wspólnie ze współmałżonkiem, pod warunkiem, iż nie jest on właścicielem innej takiej działki.

Jednak najprostszym sposobem jest „odziedziczenie” prawa do działki po zmyłam działkowcu. Taką możliwość ma jedynie najbliższa rodzina zmarłego, m.in. dzieci i współmałżonek (prawa do działki ROD nie mogą zostać przekazane przy pomocy testamentu).

Jeszcze innym sposobem jest podpisanie z działkowcem umowy przeniesienia prawa do działki. W tym przypadku należy skontaktować się bezpośrednio właścicielem działki ROD, który oferuje jej „sprzedaż”. Ogłoszenia przeważnie pojawiają się w prasie lokalnej i w Internecie. Umowa przeniesienia prawa do działki powinna zostać sporządzona w trzech egzemplarzach, a podpisy na niej powinny zostać potwierdzone notarialnie. Kolejno jeden egzemplarz umowy przekazuje się zarządowi ROD do zatwierdzenia. W przypadku, gdy zarząd w ciągu dwóch miesięcy nie wyrazi sprzeciwu, umowa zostaje uznana za zaakceptowaną, a nowy dzierżawca może korzystać z działki.

Domki bez pozwolenia na działce ROD – co warto wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 2a) budowa domku na działce ROD nie wymaga uzyskania decyzji. Aby faktycznie tak było, musi to być domek letniskowy, który spełnia następujące warunki:

  • Powierzchnia zabudowy domku letniskowego nie może przekraczać 35 m2;
  • Domki bez pozwolenia muszą być budynkami parterowymi i wolnostojącymi;
  • Obiekt nie może przekraczać 5 metrów wysokości. W przypadku ROD organem decyzyjnym nie jest ani Starostwo Powiatowe, ani zarząd działek. Warto wiedzieć, iż zgodnie z regulaminem wysokość altanki także nie może przekraczać 5 metrów.

Pomimo niewielkiej powierzchni oraz wyłącznie parteru, należy również wspomnieć, iż e wnętrzu nie może znajdować się antresola. Jest to górna część kondygnacji bądź pomieszczenia mająca ulokowana nad przedzielającym je stropem. Powierzchnia antresoli powinna być mniejsza od powierzchni kondygnacji, w związku z czym nie może zostać zamknięta przegrodami budowlanymi od wnętrza, od którego została oddzielona.