Efektywne uczenie się dzieci – uwaga i koncentracja

Zidentyfikowała co najmniej cztery decydujące czynniki w szybkości i łatwości uczenia się: uwaga, aktywne zaangażowanie, informacje zwrotne i konsolidacja. W tym artykule skupimy się na pierwszym czynniku – na uwadze. Powrócimy do intensywnego związku między skupieniem uwagi i uczeniem się, znaczenia wspólnej uwagi oraz tego, co jest częściej nazywane zaburzeniami uwagi i uczenia się. Na koniec zaprezentujemy narzędzia, które mogą naprawdę pomóc w przezwyciężeniu tych zaburzeń.

3 systemy uwagi

Amerykański psycholog Michael Posner wyróżnia co najmniej trzy systemy uwagi: alarm, który będzie modulował i wpływał na poziom czujności; orientacja uwagi, która zwróci uwagę na przedmiot, konkretny cel i kontrola wykonawcza, która określi wyniki uwagi i jej realizacji. Te 3 systemy uwagi mogą ułatwić naukę, ale także uczynić ją bardziej złożoną, jeśli uwagi nie podziela wspólnie nauczyciel, rodzic lub specjalista, który zachęci dziecko, kierując je, oraz urzeka go w każdej chwili.

Alarm i czujność pomagają określić, kiedy należy zachować czujność. Udowodniono również, że gry wideo ze względu na ich poziom czujności i czujności reprezentowany przez liczne bodźce, słuchowe, wizualne, a nawet dotykowe są niezwykłymi narzędziami do mobilizacji systemów zachęcających do czujności i czujności. Natomiast system orientacji uwagi określa obiekt uwagi, na który zwracamy uwagę. Sygnały zorientowane na uwagę staną się ważniejsze, aby pomijać wszystko, co mogłoby się wydawać obce i nieistotne. System uwagi wykonawczej określa, w jaki sposób wybrane informacje są przetwarzane. Rozumiemy przez to planowanie, selekcję, inicjowanie centrum uwagi.

Uwaga jest selektywna, oznacza to, że kiedy skoncentruje się na określonym zadaniu, dziecku będzie bardzo trudno poradzić sobie z sytuacją „podwójnego zadania”. Gdy dziecko zostanie poproszone o zarządzanie kilkoma operacjami poznawczymi pod kontrolą uwagi, jedna z dwóch operacji zostanie zatem spowolniona lub przerwana.

Uwaga determinuje naukę

Uwaga determinuje uczenie się, dlatego niezbędne jest mobilizowanie uwagi dzieci. Nauczyciel, rodzic, profesjonalista, który będzie towarzyszył dziecku w nauce, musi zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę dziecka, w szczególności poprzez kontakt wzrokowy i werbalny. Nazywa się to wspólną uwagą . Ważne jest również, aby nie zniekształcać uwagi dziecka, w szczególności dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji, poprzez utworzenie podwójnego zadania, jak wspomniano powyżej.

Istnieje kilka rodzajów uwagi:

  • Selektywna uwaga  : słuchaj nauczyciela, nie rozpraszając go otaczającym hałasem; w historii, skup się na niej bez rozpraszania się szczegółami…
  • Podzielona lub wspólna uwaga  : robienie notatek, czytanie informacji poprzez słuchanie instrukcji
  • Ciągła uwaga i czujność  : umiejętność pozostawania uważnym podczas długiego i monotonnego ćwiczenia (na przykład czujność nocnego stróża)

Zaburzenia uwagi ADD / ADHD u dzieci

Dziecko z zaburzeniami deficytu uwagi z lub bez nadpobudliwości najpierw wykaże nieuwagę. Dla niego bardzo trudno będzie przestrzegać instrukcji; szczegóły często są pomijane, a bieżące działania szybko zaniechane. Dzieci te mogą wykazywać nadpobudliwość (niezdolność do spokojnego siedzenia z ekstremalnym wzburzeniem) lub impulsywność (tendencja do przerywania rozmowy, niemożność oczekiwania na swoją kolej).

Uwaga jest złożonym procesem mózgowym. Oznacza to, i należy pamiętać, że trudności napotykane przez dzieci z ADD / H mają przyczyny neurobiologiczne, wynikające z braku równowagi między neuroprzekaźnikami mózgu. Możliwe jest jednak „kształcenie” uwagi, aby rozwinąć funkcjonowanie wykonawcze niezbędne w uczeniu się.

Różne strategie zarządzania problemami z uwagą

Pozwól dziecku się poruszać i robić przerwy : ruch jest konieczny, aby zwrócić uwagę uczniów z problemami z uwagą. Ta praca w ruchu lub w sekwencji, która musi być przerywana przerwami, pozwoli mu stopniowo poczuć przypływ energii mentalnej. Udowodniono również, że umożliwienie dziecku dbania o dłonie za pomocą wiercenia  poprawia jego zdolność do koncentracji i uważnego przebudzenia.

Zróżnicuj warsztaty edukacyjne : dla dziecka z zaburzeniami uwagi jak dla dziecka, które tego nie robi, może być bardzo trudno pozostać godzinami, słuchając wykładu nauczyciela. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele pomnażali materiały dydaktyczne poprzez naprzemienne kolektywne, indywidualne warsztaty, pracę w grupie, lekcję na tablicy, ćwiczenia…

Zostaw czas na relaks : zorganizowanie warsztatów relaksacyjnych w klasie może być interesujące. Rankiem przed rozpoczęciem zajęć i wczesnym popołudniem, na przykład, aby dobrze rozpocząć dwa okresy dnia, możemy zaprosić dzieci do wzajemnego masażu, aby spędzić spokojny i relaksujący czas.

Ogranicz hałas zewnętrzny i rozproszenie uwagi : użycie słuchawek redukujących hałas i usunięcie narzędzi szkodliwych dla poziomu hałasu w klasie może poprawić zdolność uczniów do koncentracji.