Fantastyka a fantasy

Ludzie uważają, że science fiction i fantasy to dwa terminy, które mieszczą się pod jednym parasolem, i tak, ta myśl jest do pewnego stopnia słuszna. Będąc blisko skorelowanym, zrozumienie różnicy między nimi jest naprawdę zadaniem. Chociaż terminy zostały szczegółowo omówione przez wielu profesjonalistów, nie udało im się określić dokładnej granicy między nimi.

Jaka jest różnica między science fiction a fantasy?

Oba terminy zostały dodatkowo podzielone na różne gatunki w celu zrozumienia. Tak więc tutaj omówimy interesujące realia dotyczące science fiction kontra fantasy, abyś zrozumiał różnice między nimi.

Różnica faktów

Jest to podstawowa różnica między tymi dwiema terminologiami. Świetnie to rozwinął wielki pisarz Izaak Asimow. Powiedział, że kiedy mówimy o science fiction kontra fantasy, musimy wziąć pod uwagę, że science fiction ma pewne podstawowe wartości. Opiera się na faktach i istnieje w rzeczywistości. Może dotyczyć robotów, kosmitów, kosmosu itp.

Z drugiej strony fantazja jest po prostu wyimaginowana. Nie ma to żadnego związku z faktami i nie ma żadnych podstaw do fantazji. W science fiction możemy omawiać rzeczy, które mogą się wydarzyć w czasie rzeczywistym, ale fantasy mówi o rzeczach, których nie ma w naszym społeczeństwie.

Rzeczy lub zdarzenia, które nie mogą się wydarzyć w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, element nadprzyrodzony występuje w przypadku fantazji, podczas gdy w przypadku fantastyki naukowej go nie ma. Fantazje mogą dotyczyć różnych rzeczy, takich jak zwierzęta lub coś nieśmiertelnego, a obecność takich rzeczy w czasie rzeczywistym nie jest możliwa.

Nauka i technologie

Powinniśmy wiedzieć, że science fiction dotyczy nauki i technologii. Ma związek z nauką. Science fiction obejmuje historie o podróżach w czasie, które wydają się niemożliwe, ale z pewnością mają jakiś związek z teorią naukową. Wręcz przeciwnie, fantazja jest uważana za stary gatunek literatury i nie ma związku z nauką. Wszystkie rzeczy istnieją w wyobraźni. W fantazji nie ma roli technologii.

Dyskryminacja ze względu na cel

Ludzie, którzy rozróżniają te dwa terminy, twierdzą, że elementy celu mają pod tym względem ogromne znaczenie. W science fiction problem próbuje się rozwiązać, wykorzystując różne fakty i zakładając „co by było, gdyby”. Ale w przypadku fantazji sytuacja jest inna. Debata „A co, jeśli” jest tutaj traktowana inaczej? Fantazja przedstawia problem i jego rozwiązania, które wykraczają poza rzeczywiste myślenie i rzeczywistość. Skupia się na świecie, którego nie ma. Mity odgrywają kluczową rolę w fantazji.

Zasady obowiązujące w Sci-Fi i Fantasy

Zarówno światy fantasy, jak i science fiction działają według swoich wewnętrznych zasad. Parametry opowieści wyznaczają autorzy i wydarzenia, a postacie zawsze przestrzegają zasad. To samo dzieje się z Sci-Fi, ale różnica polega na tym, że zasady, których się przestrzega, są w większości oparte na aktualnej wiedzy naukowej.

Transcendencja a aspiracja

Aspiracja to kolejna główna różnica między fantasy a science fiction. Ludzkość może wyczekiwać osiągnięć przyjętych w science fiction lub spojrzeć na horror w wyniku czegoś złego w przyszłości, podczas gdy w fantazji ludzki mózg śni o niemożliwych rzeczach, które można sfabrykować. Różnica między science fiction a fantasy polega na tym, że science fiction w znacznym stopniu rozszerza nasz świat, podczas gdy fantasy go przekracza.

Fantazja ma pewną magię

fantazja zwykle kryje się za jakąś magią i nie ma zaplecza technologicznego. Fantasy ma pomysły na przepowiednie, szermierkę, misje, łucznictwo itp. Z drugiej strony science fiction nie ma nic wspólnego z magią. Zwykle dotyczy czasów współczesnych lub przyszłych. W science fiction tematem fabuły są superbohaterowie, kosmici, podróże FTL, latające samochody.

Kombinacja gatunków

Dobrze jest znać podstawowe różnice między science fiction a fantasy, ale interesującym faktem jest to, że te dwa gatunki można dobrze łączyć. Ale elementy fantasy nigdy nie powinny być dodawane do filmów ani opowiadań science fiction. Superman to głównie film fantasy z elementami science fiction dodanymi w dalszej części historii. Ale dodawanie fantazji do opowiadań science fiction nigdy nie jest w porządku, ponieważ publiczność w to nie wierzy.

Zamyślona fantazja

Różnica między fantasy a science fiction jest dość oczywista. Zwykle fantasy obraca się wokół elementów nadprzyrodzonych i definiuje magiczne zjawiska w miejsce bardziej naukowych tropów science fiction.

Istnieje powszechne przekonanie, że w fantazji można o wszystkim wspomnieć, ale tak nie jest. Z drugiej strony wszystko jest możliwe w science fiction, jeśli ma rzeczywiste podłoże naukowe. W fantazji autor zahamował niewiele praw i przepisów. Fantazja to tworzenie własnych fantazji rzeczywistości. Oznacza to, że autor ma swobodę rządzenia prawami swojego fantastycznego świata.

Epos o Gilgameszu jest uznawany za jedną z pierwszych fantazji napisanych w literaturze. To samo można powiedzieć o starych greckich tragediach, mitologiach lub opowieściach opierających się na nadprzyrodzonych i teologicznych postaciach. Główna różnica między fantasy a science fiction opiera się na podstawowych zasadach ich gatunku. Zdolność pisarza do podróżowania w czasie jest jednym z najlepszych przykładów dobrze napisanej opowieści fantasy, ponieważ z naukowego punktu widzenia nie jest możliwe stworzenie takiego gatunku.

Połączona nalewka

Metamorfoza pomiędzy science fiction i science fantasy zależy od autora. Jak wyobraża sobie rzeczy dookoła i jak tworzy swój magiczny świat na papierze, ponieważ wszystko jest technicznie możliwe, o ile dotyczy nauki, technologii lub przyszłych aspektów społeczeństwa. Pisarz może uczynić swoje dzieło bardziej niewiarygodnym dzięki fantastycznym cechom osobliwości wspartym cudownie zbudowanym światem fantasy.

Prawdopodobieństwo a nieprawdopodobieństwo

Najłatwiejszym sposobem ustalenia różnicy między science fiction i fantasy jest to mniej oczywiste zastrzeżenie: możliwość kontra niemożliwość, gdzie nauka i fantazja są sprzeczne w konotacjach w świecie rzeczywistym. Kiedy traktujemy dzieło sztuki jako science fiction, chcemy powiedzieć, że niezależnie od tego, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, jeśli taka sytuacja jest możliwa, oznacza to, że jest to prawdziwa science fiction, ponieważ nauka odnosi się do faktów i liczb.

Z drugiej strony fantazja to świat nieograniczonych możliwości. I to jest punkt, w którym ludzie są zdezorientowani, jeśli chodzi o debatę między science fiction a fantasy. Oba te tematy idą obok siebie i oba te gatunki mają pewne podobieństwa, ale bardziej oczywiste różnice.

Fantasy zawsze dotyczy postaci nadprzyrodzonych lub nieistniejących, a masom trudno jest odnieść się do tych postaci w ich prawdziwym życiu. To jest główny powód; Gwiezdne wojny są uznawane raczej za fantazję niż science fiction.

Jaka jest różnica między science fiction a fantasy

Różnica między science fiction a fantasy jest często myląca. Ale te punkty są wystarczająco dobre dla ogólnego zrozumienia ludzi. Science fiction vs. fantasy to nieustanna debata. Obie te terminologie są często mieszane z jedną i drugą, ale jeśli przeszedłeś przez te punkty, będziesz mógł teraz dokonać właściwej różnicy między nimi. Te punkty są nie tylko interesujące, ale zwiększają ogólne zrozumienie tych dwóch terminów i pomagają w Twoim najlepszym interesie.