Fotowoltaika a zmiany w 2022

Rok 2022 ma być nowym rozdziałem w historii polskiej fotowoltaiki. Rząd planuje znacząco zmienić zasady i warunki zarówno rozliczania prosumentów z wyprodukowanej energii, jak i ograniczenia formalności związanych ze stawianiem nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 50kW do 1MW. Już na pierwszy rzut oka widać, że planowane zmiany mają za zadanie wspierać budowę większych instalacji. Co jednak z tymi mniejszymi? Czy fotowoltaika nadal będzie

Fotowoltaika nowe przepisy 2022

Jak ma zatem wyglądać od przyszłego roku fotowoltaika? Projekty ustaw, które wzbudzają te wszystkie kontrowersje, mają numer UD107 oraz UC74. Ta pierwsza dotyczy przede wszystkim większych instalacji fotowoltaicznych. Natomiast druga ustawa może uderzyć w te najmniejsze, zmienia ona bowiem aktualnie niezwykle korzystny sposób rozliczania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, który jest realizowany poprzez system atrakcyjnych opustów. W efekcie może dojść do zmniejszenia się rocznych oszczędności z tytułu fotowoltaiki z 80-90 procent do 40 procent.

Jednocześnie jest to zła i dobra wiadomość, ponieważ pomimo zmian, instalacja nadal pozwoli na obniżenie kosztów energii. Warto nadmienić, że wprowadzone zmiany będą dotyczyć instalacji powstałych po 1 stycznia 2022 roku. Te, które będą wybudowane jeszcze w tym roku i podpiszą umowę z zakładem energetycznym, mogą nadal korzystać z systemu opustów, przez nawet kolejne kilkanaście lat.

Fotowoltaika zmiany 2021

Zmiany w fotowoltaice rozpoczęły się już w tym roku i dotyczą przede wszystkim kształtowania się nowego lokalnego rynku energetycznego, którego podstawą jest fotowoltaika. Chodzi tutaj przede wszystkim o obywatelskie społeczności energetyczne i agregatorów. Takie rozwiązanie może znacząco zoptymalizować proces produkcji, magazynowania i sprzedaży energii słonecznej. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że branża energetyczna, tak czy inaczej, musi się zmienić. Odejście od węgla jest bowiem konieczne, a fotowoltaika jest jedną z czołowych alternatyw, jakie po prostu muszą być rozwijane.

Instalacja fotowoltaiczna – przyszłość

Nadchodzące zmiany z punktu widzenia gospodarstw domowych, które chcą zainwestować w fotowoltaikę, na pierwszy rzut oka mogą prezentować się nieco mniej atrakcyjnie. Warto jednak mieć na uwadze, że od 2022 roku planowane są gwałtowne podwyżki cen energii, co fotowoltaika może skutecznie zniwelować. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest również mały udział instalacji OZE w produkcji energii i przekraczanie norm emisji CO2. Zwiększając go poprzez postawienie na fotowoltaikę, zwiększamy szansę na to, że energia elektryczna z czasem stanieje.

Natomiast obywatelskie społeczności energetyczne to krok w kierunku zrewolucjonizowania centralnego systemu energetycznego na bardziej rozproszony. Sprawdź, jak w praktyce wyglądają już zrealizowane instalacje fotowoltaiczne na przykładzie Fotowoltaika Elbląg i Fotowoltaika Bartoszyce. Wprowadzane zmiany nie zmienią bowiem tego, że fotowoltaika obok innych odnawialnych źródeł energii, jest przyszłością energetyki, w którą warto inwestować.

się opłacać?