Gdzie szukać pomocy, mając problem alkoholowy?

Choroba alkoholowa jest wyniszczająca oraz podstępna, a jej negatywne skutki odbijają się nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale również na psychice alkoholika. Co ważne, dochodzi do degradacji jego relacji społecznych, zawodowych oraz znacznego pogorszenia jakości życia osoby chorej, jak również jej najbliższych. Zwykle osoba chora nie jest w stanie poradzić sobie sama z problemem, a zatem wymaga wsparcia oraz specjalistycznego leczenia.

Dlaczego ważne jest podjęcie odpowiedniego leczenia?

Jak wspomniano powyżej, choroba alkoholowa jest degradująca zarówno dla alkoholika, jak i jego otoczenia. Osoba chora zaczyna się izolować, zaniedbuje obowiązki rodzinne i zawodowe oraz coraz bardziej zatraca się w swoim nałogu. Jego skutki są niekorzystne i odbijają się negatywnie na dobrostanie chorego. W przypadku choroby alkoholowej zwykło się mówić o tym, że w tym przypadku choruje nie tylko ciało, ale również dusza i umysł. Negatywne skutki choroby dostrzegane są zatem w stanie zdrowia chorego, jak również odbijają negatywne piętno na jego psychice. Alkoholik zwykle zrywa relacje rodzinne, traci pracę oraz popada w kłopoty finansowe. W skrajnych przypadkach ich konsekwencją może być bezdomność, utrata zdrowia, a nawet życia.

Od czego musi rozpoczynać się terapia leczenia alkoholizmu?

Każda terapia leczenia alkoholizmu zawsze rozpoczyna się od zdiagnozowania problemu. Oznacza to, że alkoholik sam przed sobą musi przyznać się do porażki oraz poważnego problemu. Zwykle jest to sytuacja bardzo trudna i frustrująca oraz wymaga wsparcia. Oczywiście wsparcie rodziny i najbliższych ma w tym przypadku fundamentalne znaczenie, ale niestety często okazuje się niewystarczające. Alkoholika nie można bowiem zmusić do podjęcia leczenia, a na prośby bliskich dość często reaguje on złością, wypieraniem istnienia problemu, a nawet agresją. W tym przypadku zdecydowanie konieczna jest terapia leczenia alkoholizmu prowadzona w specjalistycznym ośrodku odwykowym.

Na czym polegają terapie leczenia alkoholizmu?

Uzależnienie alkoholowe to rodzaj zaburzenia na tle psychicznym, którego objawem jest wzrost koncentracji po spożyciu alkoholu oraz ciągła potrzeba jego spożywania. Ten swoisty głód alkoholowy przysłania inne potrzeby życiowe i w konsekwencji jego zaspokojenie staje się celem życia. Terapie leczenia alkoholizmu mają za zadanie nie tylko samo ograniczenie spożywania alkoholu, ale również zmianę sposobu myślenia oraz powrót na przysłowiowe prawidłowe tory.

Gdzie można podjąć leczenie alkoholizmu?

Na terenie kraju działa wiele instytucji oraz poradni wspierających osoby zmagające się z problemem alkoholizmu. Co ważne, nie wymagają one zwykle żadnych skierowań oraz spełnienia określonych warunków. Specjalistyczną pomoc można uzyskać zarówno w państwowych, jak i w prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień.

Dlaczego warto rozpocząć leczenie w profesjonalnych ośrodkach leczenia uzależnień?

Nie można zapominać o tym, że alkoholizm jest chorobą, która nie jest w pełni uleczalna. Oczywiście prawidłowo prowadzone terapie leczenia alkoholizmu umożliwiają znaczną poprawę komfortu oraz jakości życia chorych, lecz problem alkoholowy pozostaje przez całe życie. Niemniej jednak warto podkreślać, że leczenie zawsze powinno być podejmowane po to, aby nie dochodziło do dalszej degradacji życia alkoholika. Dobrze prowadzona terapia przynosi bowiem bardzo dobre rezultaty, które są widoczne nie tylko w postaci zaprzestania spożywania alkoholu, ale również w zmianie sposobu myślenia osoby chorej. Aby leczenie mogło być skuteczne, musi być ono podejmowane w specjalistycznych ośrodkach, które dysponują merytoryczną wiedzą oraz szerokim doświadczeniem, często popartym własnymi tragicznymi przeżyciami. Nikt nie jest bowiem w stanie zrozumieć alkoholika lepiej, niż inny alkoholik.

Od czego zależy wysoka skuteczność leczenia w profesjonalnych ośrodkach leczenia alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i wymaga zaangażowania nie tylko osoby chorej, ale również jego rodziny oraz pracowników danej placówki. Na końcowy efekt terapii wpływa między innymi rodzaj prowadzonych zajęć terapeutycznych. Na świecie znanych jest bowiem wiele rodzajów terapii, a tylko nieliczne z nich cechują się dobrymi rezultatami. Jedną z cenionych oraz chętnie wykorzystywanych metod jest psychoterapia. Jest ona oparta na modelu Minnesota, który powstał na początku lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zakłada on powiązanie podczas terapii elementów psychiatrii, psychologii oraz doświadczeń trzeźwiejących osób uzależnionych. Tego typu terapia może być z powodzeniem realizowana zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i podczas spotkań w grupie. Na wysoką skuteczność leczenia poza wyborem odpowiedniej terapii leczenia alkoholizmu wpływają również szacunek, wyrozumiałość i poczucie pełnej opieki przez osobę chorą.