Jakie są główne gałęzie nauk społecznych?

Ponieważ nauki społeczne zajmują się rozległym obszarem problemów społecznych i ich związkiem z rozwojem człowieka i stylem życia, dzieli się je na wiele gałęzi. Istnieją różne gałęzie nauk społecznych, które są powszechnie akceptowane w organizacjach edukacyjnych jako znaczące dyscypliny studiów. Każda dziedzina nauk społecznych zajmuje się określonymi obszarami wiedzy ludzkiej i społecznej. Oto pokrótce opisane gałęzie nauk społecznych:

1. Antropologia –  to ekscytująca dziedzina nauk społecznych, która zajmuje się badaniem starożytnych opowieści i fragmentów, które określają pochodzenie człowieka, cywilizację, kulturę i rozwój.

2. Ekonomia –  Ekonomia jest bezpośrednio związana z obecnym stanem świata, w którym konieczny kontekst dotyczy tworzenia, produkcji, dystrybucji i monetyzacji bogactwa. Pod względem bogactwa nie odnosi się do pieniędzy. Są to podstawowe produkty lub zasoby, na których rynek popytu i podaży jest wysoki w społeczeństwie.

3. Politologia –  Gałąź nauk społecznych, która zajmuje się badaniem wszystkich aktualnych aspektów społeczno-politycznych, takich jak polityka rządu, administracja, demokracja i zarządzanie administracyjne, nazywa się Politologia.

4. Socjologia –  Socjologia to szczegółowe badanie różnych kultur ludzkich, tradycji, statusu społecznego i przekonań w różnych instytucjach lub organizacjach społecznych. Zajmuje się każdym aspektem ludzkiego społeczeństwa.

5. Psychologia –  jest to prawdopodobnie najbardziej naukowa gałąź nauk społecznych. Psychologia zajmuje się różnymi abstrakcyjnymi bytami, które konstytuują ogólny umysł i proces myślowy ludzi, tj. Sposobem, w jaki się zachowują, myślą, wierzą, postrzegają lub internalizują rzeczy i odzwierciedlają to w społeczeństwie.

6. Praca socjalna – w  porównaniu z socjologią, praca socjalna jest bardziej zdefiniowana i oparta na praktycznej wiedzy i praktyce pewnych działań, które dotyczą obserwacji, analizy, doskonalenia i zmian w obrębie jednostki, grupy lub społeczności. Praca socjalna zawodowo pomaga społeczeństwu pozbyć się problematycznych problemów.

7. Archeologia –  Archeologia zajmuje się również starożytnymi badaniami nad ludźmi, w których główny nacisk kładzie się na przedmioty lub rzeczy wykonane, używane lub pozostawione przez ludzi w różnych sytuacjach z przeszłości.

8. Prawo –  Prawo, jest związane z ustawodawstwem i systemem sądowniczym kraju. Ta dziedzina nauk społecznych zajmuje się badaniem wszystkich zbiorów reguł lub przepisów, które są wspólnie ustanawiane przez Konstytucję lub rząd w celu utrzymania porządku i legalizacji w społeczeństwie.

9. Geografia –  Geografia jest ponownie bardzo szczególną i naukową gałęzią nauk społecznych, która zajmuje się badaniem fizycznych i fizjologicznych cech Ziemi (góry, rzeki, drzewa, równiny, płaskowyże, pustynie, oceany itp.).

Znów jest więcej dziedzin nauk społecznych, takich jak filozofia, historia, nauka o komunikacji, edukacja, językoznawstwo itp.