Najważniejsze elementy budowy linii produkcyjnych

najwazniejsze-elementy-budowy-linii-produkcyjnych

Dobry projekt i budowa linii produkcyjnych to podstawa efektywności każdego przedsiębiorstwa przemysłowego. Im lepiej zaplanowany i przemyślany ciąg stanowisk i maszyn, tym płynniej przebiega praca. Jak osiągnąć taki efekt? Pomoże Ci w tym poznanie najważniejszych elementów budowy linii produkcyjnej i zasad, jakie trzeba uwzględnić w procesie projektowym.

Co to jest linia produkcyjna?

Linia produkcyjna to zespół połączonych ze sobą, centralnie sterowanych stanowisk produkcyjnych. Mogą one być:

 • zautomatyzowane,
 • zrobotyzowane,
 • manualne.

Bardzo często element łączący stanowi taśma produkcyjna, na której wytwarzane produkty transportowane są do kolejnych stanowisk. Budowa linii produkcyjnych wymaga stosowania następujących zasad:

 • optymalizacja tempa i jakości – bardzo ważne jest, żeby wytwarzany produkt przesuwał się po linii w najszybszym tempie gwarantującym wysoką jakość; tempo nie może być jednak podniesione kosztem jakości;
 • szybkość procesów powinna być podobna na każdym etapie produkcji;
 • elastyczność linii produkcyjnych – projekt i budowa linii produkcyjnych powinny umożliwiać wprowadzenie ewentualnej modyfikacji – np. powiększenia lub zmian w zakresie stosowanych technologii;
 • stosowanie automatyzacji i robotyzacji – usprawniają procesy produkcyjne i czynią je bardziej ekonomicznymi.

Najważniejsze elementy budowy linii produkcyjnych

Firmy budujące linie produkcyjne – np. PRO-ASSEM sp. z o.o. – zawsze dostosowują projekt do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Warto jednak zaznaczyć, że mimo różnic istnieje kilka najważniejszych elementów budowy linii produkcyjnych, które znajdują się w większości projektów. Należą do nich:

 • taśmy produkcyjne,
 • podajniki,
 • przenośniki i chwytaki,
 • mieszadła,
 • rozdrabniacze,
 • zbiorniki,
 • kontrolery,
 • przesiewacze,
 • sortery,
 • urządzenia pakujące, etykietujące i paletyzujące.

Nowoczesne linie produkcyjne coraz częściej działają w sposób zautomatyzowany. Wykorzystuje się w nich różne roboty i maszyny, a rolą człowieka jest głównie programowanie i kontrola procesów.

Automatyzacja umożliwia szybkie, precyzyjne i bezpieczne prowadzenie produkcji. Dzięki niej można też utrzymywać stałe tempo wszelkich procesów i planowanie ich w dzień, jak i w nocy. Jest to rozwiązanie nie tylko nowoczesne, ale też mądre i ekonomiczne. Każdy przedsiębiorca, który chce odnaleźć się na rynku produkcyjnym, powinien przejawiać otwartość na stosowanie innowacyjnych technologii. To właśnie one często decydują o przewadze nad konkurencją i = pomagają optymalizować koszty.