O czym mówi dyrektywa Ecodesign?

o-czym-mowi-dyrektywa-ecodesign

W dzisiejszych czasach coraz większemu zaostrzeniu ulegają przepisy dotyczące ogrzewania budynków. Wynika to z troski o środowisko naturalne i pozostawiony ślad węglowy. Dlatego wraz ze zmianami są wyznaczane nowe normy w tym zakresie. Jedną z obowiązujących dyrektyw jest Ecodesign. Dowiedz się, jakie wprowadza standardy odnośnie do emisji spalin generowanych przez piece i kotły grzewcze.

Ecodesign – jakie kotły grzewcze są legalne?

Dyrektywa Ecodesign jest znana również pod nazwą ekoprojekt. Została ona wydana przez parlament europejski i dotyczy ona regulacji emisyjnych dla urządzeń grzewczych. Na terenie Polski obowiązuje ona od 1 stycznia 2020 roku. Zakłada ona stopniowe wprowadzanie nowych standardów. Według zapisów dyrektywy Ecodesign, kotły grzewcze dopuszczone do obrotu, powinny charakteryzować się następującymi cechami:

  • sezonowa efektywność energetyczna kotłów z zamkniętą komorą spalania na inne paliwo niż pellet, powinna być nie mniejsza niż 65%, a emisja cząstek stałych nie może przekroczyć 50 mg/m3,
  • ogrzewacze z otwartą komorą spalania na paliwo stałe powinny mieć efektywność na poziomie minimum 30%, a emisja cząstek stałych nie powinna przekraczać 40 mg/m3.

Warto również pamiętać o oznaczeniu pieców na paliwo stałe, przed 2022 rokiem możliwy był zakup kotłów klasy:

  • 3 – to najniższa klasa sprawności,
  • 4 – charakterystyczna jest dla kotłów podajnikowych,
  • 5 – to obecnie jedyna klasa kotłów, która jest dopuszczona do obrotu. Charakteryzuje się nawet 90% mniejszą emisją spalin, niż piece z klasy 3.

Zatem przed zakupem kotła grzewczego należy dokładnie przeanalizować wymienione wcześniej czynniki. Produkty zgodne z dyrektywą Ecodesign można nabyć w specjalistycznych sklepach, takich jak Heat Sources. Warto również poradzić się fachowców, jakie rozwiązanie grzewcze będzie najkorzystniejsze.

Dyrektywa Ecodesign a kominki?

Warto wiedzieć, że dyrektywa unijna Ecodesign nie ominęła również właścicieli kominków. Od 01.01.2022 roku piecyk na drewno powinien być oznaczony specjalnym piktogramem pokazującym zgodność z ekoprojektem. Podobnie jak przy kotłach, pod uwagę będą brane:

  • emisja dwutlenku węgla i cząstek stałych,
  • sezonowa sprawność energetyczna.

Zastosowanie nowych norm ma na celu nie tylko termomodernizację budynków mieszkalnych, ale również ochronę środowiska naturalnego i zdrowia. Nowoczesne kominki mają mieć wysoką efektywność sezonową i ograniczoną emisję. Do tego badana jest już nie tylko emisja spalin, ale również tlenków azotu. Warto o tym pamiętać przed zakupem piecyka na drewno.