PIT-37 – rozlicz go czym prędzej! Zobacz, jakie ulgi możesz w nim uwzględnić

PIT37 KOBIETA

Czas nagli. Najwyższa pora zamknąć zeznanie za ubiegły rok podatkowy. Masz na to czas jedynie do 30 kwietnia 2021 roku. Spieszyć powinno się zwłaszcza tym, którzy mają szansę na uzyskanie z urzędu skarbowego zwrotu nadpłaconego podatku. Zobacz, czy na pewno powinieneś rozliczać swoje dochody na podstawie formularza PIT-37. Sprawdź również, które z ulg obejmą Cię w tym roku i pomniejszą należny podatek za 2020 rok.

pit 37 obliczenie

Którzy podatnicy powinni rozliczyć się na podstawie formularza PIT-37?

Deklaracja PIT 37 dotyczy tych podatników, którzy w ubiegłym roku podatkowym (2020) osiągnęli dochody w oparciu o umowę o pracę czy też umowy cywilnoprawne (umowę o dzieło czy umowę o dzieło). Formularz PIT-37 jest przeznaczony także dla osób otrzymujących stypendium czy uzyskujących dochody z działalności wykonywanej osobiście – co dotyczy między innymi tancerzy, aktorów czy muzyków. Poza tym na podstawie formularza PIT-37 swoją deklarację podatkową do fiskusa mogą złożyć emeryci i renciści. Nie będzie jednak ona odpowiednia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – w przypadku tych podatników należy sięgnąć po formularz PIT-36 lub PIT-36 L.

Jakie ulgi w PIT-37 można odliczyć?

Jakie warunki powinna skorzystać osoba, która chce skorzystać z ulgi w PIT 37? Wszystko zależy od rodzaju odliczenia. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej podatnik musi mieć orzeczony stopień niepełnosprawności (jeden z trzech na 3-stopniowej skali). Ulga rehabilitacyjna przysługuje również opiekunom osób niepełnosprawnych, która ma na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Co w ramach tego typu ulgi można odliczyć? Przede wszystkim wydatki poniesione w związku z wynajęciem rehabilitanta czy też wyjazdem na obóz z fizjoterapeutą. Do tych celów zalicza się także użytkowanie samochodu, przeznaczonego do transportu osoby z niepełnosprawnością. Odliczeniu w przypadku ulgi rehabilitacyjnej podlegają także wydatki związane z zapewnieniem czynności życiowych. Warto zapoznać się z ich pełnym katalogiem. Wśród nich znajduje się również utrzymanie psa-przewodnika osoby niewidomej czy też psa-asystenta osoby z niepełnosprawnością ruchową. W sytuacji gdy lekarz specjalista zaleci stosowanie odpowiednich leków przez osobę niepełnosprawną, je również można odliczyć od podatku za 2020 rok. Dotyczy to farmaceutyków przyjmowanych zarówno w trybie ciągłym, jak też czasowym. Odliczenie obejmuje nadwyżkę ponad kwotę 100 złotych, którą podatnik wydał na leki w danym miesiącu.

Ulga termomodernizacyjna – których podatników dotyczy?

W 2021 roku podatnik, który w ubiegłym roku rozliczeniowym rozpoczął termomodernizację swojego domu, którego jest właścicielem bądź współwłaścicielem, może dokonać ulgi i rozliczyć ją w formularzu PIT-37. Należy pamiętać, że prace dociepleniowe muszą dotyczyć budynku, którego budowa została już ukończona. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tysiące złotych. Do poprawnego rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej niezbędne jest posiadanie pełnej dokumentacji poniesionych wydatków. Inwestycja może trwać przez maksymalnie 3 lata.

Jakie zasiłki rozlicza się w formularzu PIT-37?

Zasiłki w PIT 37 obejmują przede wszystkim zasiłki chorobowe. Podatnik ma obowiązek wykazać kwoty zasiłków, wypłacone mu przez pracodawcę, ale również te, które otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W którym polu formularza PIT-37 należy je umieścić? Powinny być wpisane w polu „inne źródła przychodów”. Do tej kategorii zaliczają się również alimenty, stypendia, dotacje, nagrody, ale również kwoty zwrócone z IKZE czy wypłaty z tegoż konta.