Praca w księgowości – Jak rozwinąć karierę?

Jak rozwinąć swoją karierę w księgowości? Podpowiadamy jakie wymagania trzeba spełnić i co zrobić, aby stać się bardziej atrakcyjnym kandydatem w oczach pracodawców.

Istnieje wiele możliwości rozpoczęcia kariery w księgowości. Nie jest to hermetyczne środowisko, przynajmniej na początkowym etapie kariery. Bardzo łatwo jest wejść do branży, aplikując na stanowiska młodszego księgowego lub asystenta w wielkich korporacjach, które mają swoje biura w większych miastach. Często oferują one praktyki dla studentów uczelni ekonomicznych, jednak aktualnie szanse na znalezienie tam pracy mają również osoby bez wykształcenia w kierunku finansów.

W międzynarodowym środowisku duży nacisk kładziony jest na języki obce i to właśnie ten aspekt jest kluczowy. Nie jest wymagane doświadczenie ani dyplom uczelni ekonomicznej, ponieważ najczęściej obowiązki na tych stanowiskach są mocno okrojone. Zazwyczaj wykonywana praca jest związana z konkretnym procesem, a do jej wykonania wystarczy wiedza, którą nowi pracownicy przyswajają w trakcie szkoleń.

Jednak pragnąc objęcia w przyszłości stanowiska głównego księgowego, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie się do tej roli. W tym przypadku zdobycie pracy nie jest już tak banalnie proste ani dostępne dla każdego. Jednak dobrze zaplanowana ścieżka kariery jest, jak najbardziej możliwa do osiągnięcia. W końcu praktycznie każda firma potrzebuje specjalisty, który weźmie odpowiedzialność za prowadzenie księgowości.

Ustawowe wymagania dotyczące zatrudnienia głównego księgowego, dotyczą jedynie instytucjach sektora publicznego. W takim wypadku kandydat powinien:

 • posiadać odpowiednie poświadczenie swojego wykształcenia i kompetencji,
 • być obywatelem: Polski, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej,
 • znać język polski w mowie i piśmie (na poziomie, który niezbędnym jest do pełnienia obowiązków księgowego),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i praw publicznych,
 • nie jest osobą karaną (prawomocnym wyrokiem) za przestępstwo przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że powyższe wymagania obowiązują w jednostkach sektora publicznego.

Wymagania w pozostałych jednostkach

W pozostałych jednostkach, które nie należą do sektora publicznego, wymagania wobec stanowiska głównego księgowego ustala kierownik jednostki. Oznacza to, że mogą się one od siebie różnić w zależności od firmy, w której prowadzona jest rekrutacja na to stanowisko. Najczęściej spotykane wymagania będą dotyczyły wykształcenia oraz minimum kilkuletniego doświadczenia.

Szansę na zatrudnienie zwiększają posiadane dyplomy uczelni ekonomicznych, świadectwa szkół policealnych oraz średnich kierunkowych. Istotnym elementem w rozwoju kariery stanowić będą ukończone szkolenia, które potwierdzają stosowne certyfikaty.

Zanim jednak zapadnie decyzja w sprawie wyboru szkolenia, ważne jest, aby upewnić się, czy wraz z zaliczeniem materiału otrzymamy stosowne dokumenty. Aktualnie istnieje wiele możliwości, aby podwyższyć swoje kwalifikacje. Nawet zabiegani księgowi mają możliwość uczestnictwa, wybierając kurs księgowości online. Warto postawić na ciągły rozwój i aktualizowanie swojego stanu wiedzy – nawet jeśli kandydat ma już pewne doświadczenie i posiada wykształcenie wyższe. W końcu prawo podatkowe stale ulega zmianom, a mając aspiracje, by w przyszłości stać się głównym księgowym, należy mieć na uwadze odpowiedzialność, jaką niesie to za sobą.

Zadania głównego księgowego

Praca w księgowości - Jak rozwinąć karierę

Podobnie jak z wymaganiami, tak i z zadaniami sprawy będą miały się różnie w zależności od konkretnej firmy. Do tych, które pojawiają się najczęściej, należą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań,
 • obliczanie podatków oraz przygotowywanie sprawozdań podatkowych,
 • sporządzanie regularnych raportów dla zarządu,
 • reprezentowanie firmy wobec instytucji państwowych między innymi przed Urzędem Skarbowym i ZUSem,
 • wykonywanie analizy finansowej firmy oraz kont księgowych,
 • dokonywanie przelewów bankowych,
 • dokonywanie archiwizacji dokumentów,
 • analiza umów zawieranych przez firmę.

Są to informacje orientacyjne, ponieważ zakres obowiązków, na stanowisku głównego księgowego, może się bardzo różnić. W wielu firmach zadania będą rozszerzone o sprawy właściwe dla działu kard i płac, a nawet dla działów prawniczych. W związku z brakiem odgórnych regulacji kierownik jednostki ma możliwość samodzielnie określić, to czym księgowy będzie się zajmować w jego firmie.

Cechy, które powinien posiadać idealny kandydat

Aby zwiększyć swoje szanse w procesach rekrutacyjnych, dobrze jest zadbać o CV, ale także przygotować się do rozmowy. Jakie cechy są najbardziej pożądane? Jedną z najbardziej istotnych w oczach pracodawcy będzie odporność na stres oraz umiejętność pracy pod dużą presją. Praca w księgowości, choć dla osób postronnych może wydawać się monotonna, wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością.

A co za tym idzie, główny księgowy to pracownik narażony na pracę pod dużą presją, jednocześnie najczęściej stanowisko to wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Dodatkowo zapunktować można wyjątkową dbałością o szczegóły i terminowością. Ważne też jest poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania i oczywiście silna motywacja do pracy.

Znajomość języków obcych również może być uznana jako atut. W trakcie spotkania dobrze jest zaprezentować się tak, aby potwierdzić wpisane w przesłanej aplikacji cechy. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej rekruter może weryfikować te informacje za pomocą zadań czy pytań. Dobrze jest przygotować sobie kilka historii, które potwierdzają wymienione w CV cechy.