Prawo karne w pigułce, czyli co musi wiedzieć każdy z nas?

adwokat łódź prawo karne

Nieznajomość prawa szkodzi i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla każdego z nas. Nikt już nie może tłumaczyć się brakiem wiadomości o aktualnych przepisach oraz konsekwencjach czynów karalnych. Przestępstwa zdarzają nie nieumyślnie albo są celowe – nie ma znaczenie. Konsekwencje ponosi każdy.

Prawo karne – co grozi za działanie sprzeczne z prawem?

Działamy instynktownie, często nie zastanawiamy się, czy nasze postępowanie jest zgodne z przepisami prawa, a może przyczyni się do poważnych konsekwencji i problemów. Wykroczenia i przestępstwa zdarzają się pracownikom oraz właścicielom firm, gdzie w przypadku drugiej grupy mówimy przede wszystkim o zaniedbaniach skarbowych. Kiedy przyjdzie nam mierzyć się z konsekwencjami własnych zaniedbań czy błędów, wsparcie prawnika jest niezbędne. Aby ograniczyć poziom poszukiwań do miejsca zamieszkania, trzeba wpisać w wyszukiwarce internetowej frazę typu prawnik Warszawa, czy adwokat Łódź Prawo karne charakteryzuje się sztywnymi zasadami postępowania ustawionymi przez ustawodawcę. Dowiadujemy się, że wszystkie działania niezgodne z prawem i wyszczególnione w kodeksie są traktowane jako przestępstwo i podlegają pod prawo karne procesowe. Oznacza to, że popełnione czyny spotka nas kara (zarówno w przypadku przekroczenia, jak i naruszenia prawa).

Kiedy prawo karne nas nie dotyczy?

Kiedy przesłanki procesowe zostaną spełnione, dochodzi do wszczęcia oraz prowadzenia postępowania wobec osoby, która dopuściła się przestępstwa albo naruszenia prawa. Oznacza to, że jeśli w przepisach kodeksu nie ma informacji o konkretnym czynie wraz z przewidywaną karą, nie można ponosić za niego odpowiedzialności, czyli nie wiąże się to z karą.

Postępowanie karne nie zostaje wszczęte albo umarza się je, kiedy nie doszło do popełnienia przestępstwa albo brak danych uniemożliwia potwierdzenie jego wykonania, kodeks karny nie wymienia konkretnej sytuacji jako zabronionej, czyn ma niewielką szkodliwość społeczną, podejrzany/oskarżony nie żyje, karalność uległa przedawnieniu, sprawca nie podlega polskiemu orzecznictwu, nie doszło do złożenia skargi, nie zezwolono na ściganie (immunitet) i inne.