Przeglądy techniczne pojazdów w świetle przepisów

przeglady-techniczne-pojazdow-w-swietle-przepisow

Żaden, nawet najlepszy pojazd samochodowy, nie jest niezniszczalny. W toku eksploatacji jego poszczególne elementy podlegają zużyciu, które z czasem prowadzi do usterek i awarii, a tym samym prowadzi do obniżenia komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie stanu technicznego samochodu. Wyjaśniamy, co obowiązujące w Polsce przepisy mówią na ten temat

Czym przegląd różni się od badania?

Wśród kierowców powszechne jest używanie zwrotów „badanie techniczne”, przegląd techniczny”, badanie okresowe” jako synonimów. W rzeczywistości, choć cel badania i przeglądu jest w gruncie rzeczy ten sam – a więc sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i upewnienie się, czy nadaje się on do bezpiecznej jazdy – to nie są one tożsame. Dlaczego?

Główną różnicą stanowi status prawny badania i przeglądu. Pierwsze z nich jest obowiązkowe – żaden pojazd drogowy nie może być legalnie użytkowany, jeśli nie przejdzie badania. Przeglądy z kolei są procedurą nieobowiązkową, dodatkową – niemniej niekiedy producenci samochodów wymagają wykonywania regularnych przeglądów w celu utrzymania warunków gwarancji. Kolejną różnicą jest fakt, że badanie mogą być przeprowadzane wyłącznie w uprawnionych do tego stacjach kontroli pojazdów, takich jak serwis Silesia Cars Center. Przeglądy mogą być przeprowadzane przez wszystkie serwisy samochodowe oferujące tego typu usługi.

Kiedy należy wykonać badanie i przegląd?

Częstotliwość z jaką należy wykonywać badanie określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z zapisami art. 81, pierwsze badanie samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t powinno być wykonane nie później przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji samochodu, drugie zaś nie później, niż przed upływem 2 lat od daty wykonania pierwszego badania. Każde kolejne badanie wykonuje się w odstępach rocznych.

Powyższe reguły nie dotyczą między innymi:

  • Samochodów wyposażonych w instalację LPG,
  • Taksówek i innych pojazdów wykorzystywanych do zarobkowego transportu ludzi,
  • Pojazdów uprzywilejowanych,
  • Pojazdów do nauki jazdy,

Wszystkie te pojazdy podlegają corocznemu badaniu technicznemu, niezależnie od daty ich pierwszej rejestracji.

Przepisy nie regulują częstotliwości wykonywania przeglądów – kierowca może wykonywać je w dowolnym momencie lub całkowicie z nich zrezygnować. Warto jednak stosować się do zaleceń producenta auta – regularnie przeprowadzane i pozwalają utrzymać pojazd w dobrym stanie i, co bardzo ważne zapewniają ciągłość gwarancji. Brak udokumentowanych przeglądów może być dla producenta podstawą do odmówienia naprawy samochodu w ramach gwarancji.