Rozwód zaoczny — co warto wiedzieć?

Rozwód zaoczny — co warto wiedzieć?

Przeważnie sprawa rozwodowa odbywa się z udziałem obu małżonków. Jednak zdążą się, iż jeden z nich, zazwyczaj ten pozwany, nie stawia się albo informuje, iż na takiej rozprawie się nie pojawi. Czy jest to powód do obaw? Czy wydanie wyroku rozwodowego bez udziału pozwanego jest możliwe?

Pozwany nie pojawia się w sądzie na rozprawie — czy jest to powód do obaw?

W przypadku, w którym małżonek. Je podejmie żadnych działań w postępowaniu lub/i nie złoży odpowiedzi na otrzymany pozew, sąd ma prawo do wydać wyrok zaoczny. Sprawa rozwodowa nie jest wtedy uzależniona od obecności pozwanego

Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu postępowania cywilnego twierdzą, iż w każdej sprawie o separację lub rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania każdej ze stron. Co więcej, jeśli któryś z małżonków nie stawi się na rozprawie pomimo wezwania oraz nie usprawiedliwia swojej nieobecności, sąd ma prawo przesłuchać wyłącznie stronę obecną oraz pominąć dowód z przesłuchania nieobecnego małżonka. W takim przypadku zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa rozwodowa zachodzi bez względu na niestawiennictwo się jednej ze stron. Wyjątkiem od reguły jest jedynie niepojawienie się na pierwszym posiedzeniu sądowym. W takiej sytuacji następuje zakwaszenie postępowania.

Niestawiennictwo się w sądzie na sprawie rozwodowej — czy są z tego jakieś konsekwencje?

Sprawa rozwodowa to niejednokrotnie twardy orzech do zgryzienia, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Zwłaszcza gdy jest się pewnym, że po małżonku może a się wszystkiego spodziewać. Wiele osób poszukuje specjalistów w Internecie, którzy pomogą podejść do rozwodu jak najbardziej profesjonalne. Zainteresowanie tematem można zauważyć, zerkając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz jak na przykład „adwokat rozwód Kraków” czy „radca prawny Poznań rozwód”. Nie każdy rozwodzący się małżonek wie, że sąd za niestawienie się na rozprawie może nałożyć grzywnę. Je ma jednak żadnych zapisów, które jasno określają, iż obecność obu małżonków jest obowiązkowa.

W praktyce, w sytuacjach, w których pozwany nie zadał przeprowadzenia rozprawy w czasie swojej nieobecności, czy też nie składał wyjaśnień ustnie lub pisemnie, nie pojawił się na rozprawie lub pomimo udziału nie wykazywał zbytniego zainteresowania tym, co się wokół dzieje, sąd może e po przeprowadzeniu postępowania dochodowego, zdecydować się na wydanie wyroku zaocznego.