Szybki rozwód – ile trwa postępowanie i co może na nie wpływać?

rozwód kraków

Sprawa o rozwód może zakończyć się już w pierwszym terminie rozprawy – jedynym warunkiem jest jej prawidłowe przeprowadzenie. W jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie sądowe, aby rozwód został dokonany jak najszybciej?

Czynniki determinujące sprawność postępowania sądowego

Niejednokrotnie rozwodzącym się współmałżonkom zależy na sprawnym i szybkim procesie rozwodowym. Poszukują oni pomocy w tej kwestii, zarówno udając się do renomowanych kancelarii adwokackich i radców prawnych, jak i wpisując w wyszukiwarkę Google takie frazy jak „szybki rozwód kraków” czy „szybki rozwód Wrocław”.

Chcąc maksymalnie usprawnić tempo procesu rozwodowego, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • Występowanie lub brak orzeczenia o winie – szybki rozwód dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy nie występuje orzekanie o winie. Udowodnienie winy małżonka wymaga przedstawienia przed Sądem odpowiednich dowodów, którymi mogą być np. dowody w postaci zdjęć, nagrań rozmów, wydruków mail, zeznania świadków. Rzadko kiedy współmałżonek wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu z jego winy, co prowadzi do sporu, który wydłuża cały proces rozwodowy.
  • Złożenie pozwu do sądu właściwego – pozwoli to uniknąć sytuacji, w której pozew będzie przesyłany między sądami. Odpowiednim rzeczowo będzie zawsze Sąd Okręgowy.
  • Odpowiednio sporządzony pozew o rozwód – może on przyczynić się do szybszego rozpoznania sprawy. W tym przypadku nie będzie konieczne wzywanie przez Sąd strony do usunięcia braków formalnych pozwu o rozwód lub uzupełnienia pozwu o niezbędne przy jego złożeniu dokumenty.
  • Uiszczenie opłaty za rozwód – właściwie uiszczona opłata sądowa w sprawie o rozwód wpłynie na to, że Sąd nie będzie wzywał strony do jej uzupełnienia lub uiszczenia, a tym samym czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy będzie krótszy.

Ustalenia odnośnie dzieci – co warto wiedzieć?

Małżonkowie, którzy posiadają wspólne potomstwo, które nie osiągnęło pełnoletniości, celem ograniczenia postępowania dowodowego, powinni dogadać poza salą sądową wszystkie kwestie związane z władzą rodzicielską, miejscem zamieszkania dziecka oraz kontaktami z dzieckiem po rozwodzie. Jakikolwiek brak porozumienia w tym zakresie skutkuje tym, że Sąd będzie musiał zadecydować i orzec w wyroku rozwodowym, w jaki sposób ustalić powyższe, a to bez wątpienia przedłuży postępowanie.