W jakich sytuacjach outsourcing kadrowy jest najbardziej opłacalny?

w-jakich-sytuacjach-outsourcing-kadrowy-jest-najbardziej-oplacalny

Każde przedsiębiorstwo powstaje po to, aby przynosiło dochód swoją działalnością. Nic więc dziwnego, że zarządzający firmami szukają oszczędności w jej bieżącym funkcjonowaniu. Jednym ze sposobów jest zlecanie niektórych obowiązkowych działań firmom zewnętrznym. Tak bywa z outsourcingiem kadrowym lub kadrowo-płacowym. W wielu przypadkach jest on bardzo opłacalny. Jakie to sytuacje?

Outsourcing jako udogodnienie dla mniejszych firm

Outsourcingiem nazywa się zlecanie niektórych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa czynności innym firmom zewnętrznym. Pozwala to ograniczyć wydatki na utrzymanie etatu pracownika, a jednocześnie przenosi odpowiedzialność na inny podmiot. Jednym z przykładów jest zlecanie sprzątania biurowca firmie sprzątającej. Pozwala to na zaoszczędzenie sporych kosztów stworzenia etatu dla sprzątaczek.

Natomiast outsourcing czynności księgowo-finansowych, najczęściej zleca się biurom takim, jak Biuro Rachunkowe PLUS. Firmy te zazwyczaj zajmują się wieloma sprawami związanymi z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Jest to na przykład prowadzenie księgowości, obsługa kadrowo-płacowa czy doradztwo podatkowe. Bardzo często jednym z profili ich działalności jest pomoc przy zakładaniu firmy i doradztwo biznesowe.

Outsourcing księgowości, tak jak kadrowo-płacowy jest niezwykle korzystny przy prowadzeniu małej firmy, zwłaszcza gdy przedsiębiorca nie ma doświadczenia w prowadzeniu księgowości czy też innych spraw biurowych, które są istotną częścią działań prowadzonych w niej działań. Czas, który musiałby przeznaczyć na naukę takich czynności a później na ich wykonywanie, może on przeznaczyć na rozwijanie głównego nurtu działalności.

Kiedy outsourcing kadrowy jest opłacalny?

Outsourcing kadrowy ma rację bytu, gdy zatrudnia się niewielu pracowników. Wtedy rozliczanie ich płac, składek i dochodów trwa najwyżej kilka lub kilkanaście godzin miesięcznie. Właściciel firmy nie musi się na tyle znać na tych sprawach, żeby robić to samodzielnie i prawidłowo. W takich przypadkach lepiej zatrudnić do tych działań firmę zewnętrzną.

W przypadku większej liczby pracowników, zlecenie ich spraw komuś innemu, generowałoby odpowiednio wyższe koszty. Mogłoby się zdarzyć, że stworzenie etatu i biura dla specjalisty od spraw kadrowo-płacowych kosztowałby mniej.

W biznesie już tak jest, że trzeba prawidłowo kalkulować zyski i ewentualne straty, a także przewidywać efekty wszystkich posunięć. W tym wypadku nie zawsze wygodniejsza sytuacja jest bardziej opłacalnym wyjściem.