Znaki ewakuacyjne w budynkach

Jednymi z najważniejszych elementów budynków i pomieszczeń są znaki ewakuacyjne, które są wręcz niezbędne podczas sytuacji kryzysowych. Dlaczego są one tak istotne i jakie oznaczenia powinno się zastosować?

Znaczenie znaków ewakuacyjnych

W przypadku zakładów pracy, budynków publicznych oraz każdego obiektu, w którym przebywają ludzie, należy zapewnić im bezpieczeństwo. Czasami bowiem dochodzi do wypadków, pożarów, zadymień oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, groźnych dla zdrowia i życia. W takich momentach przydatna jest znajomość zasad ewakuacji, słuchanie poleceń wyznaczonych osób oraz stosowanie się do oznaczeń umieszczonych na ścianach oraz w innych widocznych miejscach. Znaki ewakuacyjne wskazują między innymi kierunek ewakuacji oraz wyjście z budynku, z którego należy skorzystać.

Wygląd znaków ewakuacyjnych

Profesjonalne, spełniające wymagane normy tabliczki i piktogramy służące do ewakuacji charakteryzują się zielonym kolorem, przez co łatwo odróżnić je na przykład od czerwonych znaków przeciwpożarowych czy żółtych tablic ostrzegawczych. Zazwyczaj są one prostokątne, ale zdarzają się też mniejsze znaki w kształcie kwadratu. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa znaki ewakuacyjne posiadają elementy fluorescencyjne, które pochłaniają światło z różnych źródeł (zarówno naturalnych jak i sztucznych), co pozwala im na świecenie w ciemności. Dzięki temu nawet w przypadku braku prądu lub zadymienia pomieszczenia każdy może udać się w kierunku znaku, co znaczne ułatwi wydostanie się z budynku i dostanie w miejsce, gdzie zagrożenie nie występuje. W przypadkach, kiedy znak nie znajduje się w pobliżu źródła światła i nie może pochłonąć odpowiedniej jego ilości, stosuje się podświetlane tabliczki – takie rozwiązanie stosuje się na przykład w kinach i teatrach.

Jakie znaki ewakuacyjne należy stosować?

To, jaka tabliczka ewakuacyjna zostanie użyta, zależy tak naprawdę od planu budynku oraz rozmieszczenia wyjść i wejść. Oznaczyć trzeba każde miejsce, które mogłoby wywołać problemy związane z wyborem kierunku, w którym należy się udać. Są to zatem między innymi rozwidlenia korytarzy albo klatki schodowe. W tych punktach znak musi być umieszczony w taki sposób, aby został zauważony. Powinien być umieszczony na linii wzroku, a jego wielkość musi zostać dobrana do odległości, z której ma być widoczny (na przykład szerokość 200mm dla 20m, 300mm do 30m oraz 400mm do 40m).

Jednym z najważniejszych i podstawowych znaków ewakuacyjnych jest prostokątna tabliczka Wyjście ewakuacyjne, którą umieszcza się nie tylko na wyjściu z budynku, ale też w okolicy każdych drzwi, które pojawią się na wyznaczonej drodze ewakuacji. Istotne jest także oznaczenie wszystkich drzwi ewakuacyjnych (w tym czy są to drzwi lewe czy prawe) oraz kierunku ewakuacji – te znaki w postaci prostych strzałek zazwyczaj zamontowane są na ścianach korytarzy. Często spotyka się także znak przedstawiający sylwetkę człowieka biegnącego w kierunku schodów, nad którymi znajduje się strzałka wskazująca, czy iść w górę czy w dół.

Zasady dotyczące oznaczeń służących do ewakuacji

Wyposażenie budynku czy pomieszczenia w stosowne znaki bhp należy do obowiązków zarządcy, właściciela lub pracodawcy. Ich brak uważa się za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co z kolei wiąże się z karami finansowymi oraz problemami prawnymi. Dlatego warto upewnić się, czy w obiekcie znajdują się wymagane znaki ewakuacyjne i inne tabliczki bezpieczeństwa.